Is Emiel al bij de beiaard?

Nee, want Emiel doet kut